out of the blue…

Oktober 28, 2008

 

Columbus DUO Erdglobus

System Villinger-Ostergaard

Politisch-Physikalisch

Bearbeitet von Kartograph W. Kaden

Columbus Verlag Paul Ostergaard

Berlin – Stuttgart

(Vor 1938)

 

monoman shows:

The only BLUE States are (from West to East):

„Jugoslawien“

„Irak“

„Afghanistan“

„Nepal“

„Paraguay“

how come?

 

Bar25 wird geräumt…

Oktober 7, 2008

http://www.de-bug.de/musik/4410.html